TELEKOMUNIKASI

TELEKOMUNIKASI

Menara Telekomunikasi

Darulaman Aset Sdn. Bhd.(DASB) telah berjaya memperolehi Lesen 'Network Facilitiy Provider'(NFP) atau Lesen Individu Pemberi Kemudahan Rangkaian daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) berkuatkuasa pada 17 Januari 2023 untuk tempoh Sepuluh(10) tahun dan meliputi kawasan di seluruh Malaysia.

Infrastuktur menara telekomunikasi memainkan peranan penting dalam menyediakan komunikasi global yang pantas dan cekap.

Fiber optik merupakan asas penting dalam infrastruktur telekomunikasi terkini, membolehkan penghantaran data dengan kelajuan tinggi dan kestabilan yang tinggi.