MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENUBUHAN

MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENUBUHAN

Meningkatkan keberkesanan operasi pengurusan aset dan hartanah melalui peningkatan kualiti perkhidmatan.

Meningkatkan kecekapan tenaga dan mengurangkan jejak karbon melalui penggunaan teknologi hijau dalam pengurusan bangunan

Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan pemilik aset, pihak berkepentingan, dan masyarakat setempat.

1

Menawarkan penjimatan kos dan peningkatan nilai bagi pemilik aset.

2

Memperluaskan perkhidmatan ke pasaran yang lebih mencabar.

3

Meneroka peluang perniagaan secara proaktif untuk pertumbuhan syarikat