VISI

Untuk menjadi sebuah syarikat pengurusan senggaraan fasiliti bangunan yang terunggul di rantau Wilayah Utara yang memberi perkhidmatan kepada aset atau hartanah milik PKNK dan anak-anak syarikat PKNK, milik Kerajaan Negeri dan juga bangunan swasta.